Ossowski, Mirosław. 2014. „ 1230 S”. Studia Germanica Gedanensia, nr 30 (kwiecień):276-78. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1475.