Iluk, Łukasz. 2013. „Ustalanie Ekwiwalencji terminów Prawych Dla celów Leksykograficznych I Translacyjnych Na przykładzie Pola Terminologicznego małoletni, Nieletni I młodociany I Ich odpowiedników W języku Niemieckim”. Studia Germanica Gedanensia, nr 29 (wrzesień):112-23. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1515.