Iluk, Jan. 2012. „Terminologia Prawna I Prawnicza Z Perspektywy Translacyjnej”. Studia Germanica Gedanensia, nr 27 (wrzesień):161-75. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1590.