Olszewska, Izabela. 2012. „Od Stereotypu Do poprawności Politycznej. Obraz Niemca W Prasie Polskiej W Dobie Kryzysu Ekonomicznego”. Studia Germanica Gedanensia, nr 27 (wrzesień):270-84. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1600.