Błażek, Agnieszka. 2012. „ 257 S”. Studia Germanica Gedanensia, nr 27 (wrzesień):311-13. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1603.