Daszkiewicz, Anna. 2012. „ 280 S”. Studia Germanica Gedanensia, nr 27 (wrzesień):336-39. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1611.