Kątny, Andrzej. 2019. „Spis treści”. Studia Germanica Gedanensia, nr 41 (listopad). https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/3858.