Kątny, Andrzej. 2020. „Spis treści”. Studia Germanica Gedanensia, nr 43 (lipiec). https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/4704.