Ossowski, Mirosław. 2020. „Spis treści”. Studia Germanica Gedanensia 42 (grudzień). https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/5445.