Ossowski, Mirosław. 2021. „Kardach, Magdalena (2018): Literatura a Polityka Kulturalna W Prusach Wschodnich W Latach 1933–1945. Krajobraz Kulturowy I Symboliczny a Relacje Centrum – Peryferie”. Studia Germanica Gedanensia 45 (listopad):239-42. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/6962.