Tokarzewska, M. (2017) „Helga M. Novaks Wissenspoetik in der Legende Transsib”, Studia Germanica Gedanensia, (36), s. 141–159. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1334 (Udostępniono: 22 wrzesień 2023).