Reimann, A. (2017) „DDR ausprobieren. Helga M. Novak 1965 in Leipzig”, Studia Germanica Gedanensia, (36), s. 175–185. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1337 (Udostępniono: 27 wrzesień 2022).