Szymańska, E. (2017) „ 551 S”., Studia Germanica Gedanensia, (36), s. 227–229. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1343 (Udostępniono: 22 wrzesień 2023).