Haas, A. K. (2017) „ 138 S”., Studia Germanica Gedanensia, (36), s. 229–232. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1344 (Udostępniono: 30 wrzesień 2022).