Duch-Adamczyk, J. (2016) „ 420 S”., Studia Germanica Gedanensia, (35), s. 224–227. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1379 (Udostępniono: 25 wrzesień 2023).