Brandt, M. (2014) „ 1420 S”., Studia Germanica Gedanensia, (30), s. 259–264. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1471 (Udostępniono: 11 sierpień 2022).