Sumbor, J. (2014) „ 357 S”., Studia Germanica Gedanensia, (30), s. 267–272. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1473 (Udostępniono: 1 październik 2023).