Ossowski, M. (2014) „ 1230 S”., Studia Germanica Gedanensia, (30), s. 276–278. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1475 (Udostępniono: 5 październik 2023).