Kujawa, I. (2014) „ 227 S”., Studia Germanica Gedanensia, (31), s. 310–313. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1503 (Udostępniono: 2 grudzień 2022).