Iluk, Łukasz (2013) „Ustalanie ekwiwalencji terminów prawych dla celów leksykograficznych i translacyjnych na przykładzie pola terminologicznego małoletni, nieletni i młodociany i ich odpowiedników w języku niemieckim”, Studia Germanica Gedanensia, (29), s. 112–123. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1515 (Udostępniono: 3 marzec 2024).