Brandt, M. (2013) „ 407 S”., Studia Germanica Gedanensia, (28), s. 165–171. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1573 (Udostępniono: 11 sierpień 2022).