Zając, J. (2012) „Lingwistyczne aspekty dyskursu e‑mailowego w komunikacji biznesowej”, Studia Germanica Gedanensia, (27), s. 245–256. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1597 (Udostępniono: 1 grudzień 2023).