Olszewska, I. (2012) „Od stereotypu do poprawności politycznej. Obraz Niemca w prasie polskiej w dobie kryzysu ekonomicznego”, Studia Germanica Gedanensia, (27), s. 270–284. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1600 (Udostępniono: 15 kwiecień 2024).