Błażek, A. (2012) „ 257 S”., Studia Germanica Gedanensia, (27), s. 311–313. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1603 (Udostępniono: 29 listopad 2023).