Pieklarz-Thien, M. (2012) „ 415 S”., Studia Germanica Gedanensia, (27), s. 314–317. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1604 (Udostępniono: 1 grudzień 2023).