Daszkiewicz, A. (2012) „Wiese, Heike (2012): Kiezdeutsch. Ein neuer Dialekt entsteht. München: C.H. Beck. 280 S”., Studia Germanica Gedanensia, (27), s. 336–339. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1611 (Udostępniono: 18 maj 2024).