Ossowski, M. (2020) „Spis treści”, Studia Germanica Gedanensia, 42. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/5445 (Udostępniono: 2 kwiecień 2023).