Janus, D. (2021) „Spis treści”, Studia Germanica Gedanensia, 45. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/6471 (Udostępniono: 23 wrzesień 2023).