Kujawa, I. (2021) „ 313 S”., Studia Germanica Gedanensia, 45, s. 237–239. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/6961 (Udostępniono: 30 wrzesień 2022).