Ossowski, M. (2021) „Kardach, Magdalena (2018): Literatura a polityka kulturalna w Prusach Wschodnich w latach 1933–1945. Krajobraz kulturowy i symboliczny a relacje centrum – peryferie”, Studia Germanica Gedanensia, 45, s. 239–242. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/6962 (Udostępniono: 11 grudzień 2023).