Turska, M. (2021) „ 238 S”., Studia Germanica Gedanensia, 45, s. 242–245. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/6963 (Udostępniono: 23 wrzesień 2023).