[1]
J. Sumbor, ā€ž 357 Sā€., SGG, nr 30, s. 267ā€“272, kwi. 2014.