[1]
Łukasz Iluk, „Ustalanie ekwiwalencji terminów prawych dla celów leksykograficznych i translacyjnych na przykładzie pola terminologicznego małoletni, nieletni i młodociany i ich odpowiedników w języku niemieckim”, SGG, nr 29, s. 112–123, wrz. 2013.