[1]
J. Zając, „Lingwistyczne aspekty dyskursu e‑mailowego w komunikacji biznesowej”, SGG, nr 27, s. 245–256, wrz. 2012.