[1]
M. Ossowski, „Kardach, Magdalena (2018): Literatura a polityka kulturalna w Prusach Wschodnich w latach 1933–1945. Krajobraz kulturowy i symboliczny a relacje centrum – peryferie”, SGG, t. 45, s. 239–242, lis. 2021.