Duch-Adamczyk, J. „ 420 S”. Studia Germanica Gedanensia, nr 35, wrzesień 2016, s. 224-7, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1379.