Bilut-Homplewicz, Zofia. „Kontrastive Textologie – Eine Kritische Perspektive”. Studia Germanica Gedanensia, nr 33, wrzesień 2015, s. 179-90, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1420.