Iluk, Łukasz. „Problemy przekładu Wybranych elementów Komparycji Polskich I Niemieckich Orzeczeń sądowych”. Studia Germanica Gedanensia, nr 33, wrzesień 2015, s. 258-69, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1428.