Ossowski, M. „ 1230 S”. Studia Germanica Gedanensia, nr 30, kwiecień 2014, s. 276-8, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1475.