Kujawa, I. „ 227 S”. Studia Germanica Gedanensia, nr 31, wrzesień 2014, s. 310-3, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1503.