Iluk, J. „Terminologia Prawna I Prawnicza Z Perspektywy Translacyjnej”. Studia Germanica Gedanensia, nr 27, wrzesień 2012, s. 161-75, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1590.