Zając, J. „Lingwistyczne Aspekty Dyskursu e‑mailowego W Komunikacji Biznesowej”. Studia Germanica Gedanensia, nr 27, wrzesień 2012, s. 245-56, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1597.