Daszkiewicz, A. „ 280 S”. Studia Germanica Gedanensia, nr 27, wrzesień 2012, s. 336-9, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1611.