Kątny, Andrzej. „Vorwort”. Studia Germanica Gedanensia, nr 39, grudzień 2018, s. 9, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1963.