Kątny, Andrzej. „Spis treści”. Studia Germanica Gedanensia, nr 41, listopad 2019, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/3858.