Ossowski, Mirosław. „Spis treści”. Studia Germanica Gedanensia, t. 42, maj 2020, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/5445.