Ossowski, M. „Kardach, Magdalena (2018): Literatura a Polityka Kulturalna W Prusach Wschodnich W Latach 1933–1945. Krajobraz Kulturowy I Symboliczny a Relacje Centrum – Peryferie”. Studia Germanica Gedanensia, t. 45, listopad 2021, s. 239-42, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/6962.