Kątny, Andrzej, Danuta Olszewska, i Anna Socka. „Kontrastivität in Der Linguistik Und Ihre Dimensionen”. Studia Germanica Gedanensia, no. 31 (wrzesień 26, 2014): 9–23. Udostępniono grudzień 9, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1479.