Iluk, Łukasz. „Ustalanie Ekwiwalencji terminów Prawych Dla celów Leksykograficznych I Translacyjnych Na przykładzie Pola Terminologicznego małoletni, Nieletni I młodociany I Ich odpowiedników W języku Niemieckim”. Studia Germanica Gedanensia, no. 29 (wrzesień 30, 2013): 112–123. Udostępniono marzec 3, 2024. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1515.