Daszkiewicz, Anna. „ 280 S”. Studia Germanica Gedanensia, no. 27 (wrzesień 18, 2012): 336–339. Udostępniono grudzień 5, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1611.